Dostępna nowa wersja do pobrania

Nowa wersja 92742 ActCAD 2020 wydana dla następujących produktów:

ActCAD 2020 BIM - 64-bitowy
ActCAD 2020 Professional - 64-bitowy
ActCAD 2020 Professional - 32 bity
ActCAD 2020 Standard - 64-bitowy
ActCAD 2020 Standard - 32 bity


Jest to niewielkie wydanie konserwacyjne wprowadzające kilka poprawek:

Zmodyfikowano kilka ikon w interfejsie użytkownika
Dodano link do Przewodnika użytkownika w interfejsie użytkownika
Poprawiono widoczność ikon na paskach narzędzi
Naprawiono wykonanie polecenia PDF2DXF
Naprawiono problemy z sysvar USEVIEWTWIST podczas modyfikowania DIMTOH i DIMTIH
Naprawiono niektóre problemy z BIMATTACH
Naprawiono problem z .NET IExtensionApplication
Naprawiono metodę automatycznego ładowania icad.net
Naprawiono reaktory menedżera dokumentów
Ulepszono działanie podkładów IFC dla błędów nietypowej konfiguracji.

Title

Regular text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Title

Regular text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Long quote text on the image. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci didunt ut labore et dolore
John Doe Manager

Title

Regular text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

  1. Ordered list item 1
  2. Ordered list item 2
  3. Ordered list item 3

Regular text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Unordered list item 1
  • Unordered list item 2
  • Unordered list item 3
10 Aug 2020
Share

Recent Comments

No comments

Leave a Comment