Nakładki Geodezyjne CAD dla ActCAD.

Wyjątkowe oprogramowanie dla geodetów

NAKŁADKI GEODEZYJNE DLA CAD  OD CUBICORB

WMS2CAD

TranMAP

GEOView

GeoKART

Kalibronek

QuickGnss

RawGNSS

 Zadzwoń 720310031

GeoKART

GeoKart jest oprogramowaniem służącym do kreślenia map wektorowych i obiektowych w środowiskach CAD, z jednoczesnym tworzeniem baz atrybutowych w celu generowania roboczych baz danych w postaci plików GML zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. Posiada szereg narzędzi usprawniających kartowanie map oraz tworzenie różnych opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dzięki czemu prace te stają się łatwe i sprawne jak nigdy dotąd!


WMS2CAD

Wms2CAD jest uniwersalnym programem umożliwiającym szybkie wyświetlanie na rysunku CAD map i zobrazowań z serwisów georeferencyjnych WMS na podstawie współrzędnych w znanym układzie. Program posiada bazę szeregu dostępnych predefiniowanych serwisów WMS/TMS i umożliwia łatwą obsługę bazy, w tym o dodatkowe serwisy, również zagraniczne. Każdy kto pracował z innymi narzędziami GIS doceni łatwość obsługi i prostotę rozwiązań. Przemyślana filozofia tego oprogramowania sprawia, że program jest łatwy do nauczenia nawet bez czytania instrukcji. Obowiązkowy dla firm geodezyjnych i projektowych.


TranMAP

TranMAP to zaawansowany programem do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (nie tylko obowiązującymi w Polsce),który umożliwia transformację: plików tekstowych i DXF oraz plików rysunkowych bezpośrednio w oprogramowaniu CAD. Program jest przeznaczony dla: geodetów, kartografów, projektantów i architektów, planistów korzystających z map w systemach CAD. TranMap jest przydatny w pracy dzięki skutecznemu i szybkiemu rozwiązywaniu problemów, wynikających z konieczności stosowania równocześnie wielu układów współrzędnych.


Kalibronek

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji obrazów rastrowych w środowisku CAD. W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, KaliBronek umożliwia również wygodną edycję obrazów monochromatycznych i kolorowych oraz zarządzanie obrazami rastrowymi w celu ich przygotowania przez operacją kalibracji. Obsługa programu jest prosta i wygodna. Jak wszystkie produkty firmy CubicOrb dostępny jest na systemy Microsoft Windows w wersji 32-u i 64 bitowe.


Zestawy CAD4Geo z licencją wieczystą (np. ActCAD STD+WMS2CAD+GoKart) są tańsze o 10% - zadzwoń i zamów

Zadzwoń 720 31 00 31
MarCAD Std 2D CAD - ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKART

CAD4Geo STD - 2399,00 PLN +VAT

Obniż cenę o 10% kupując Zestaw CAD4Geo STD = ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKart tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników zestawu

MarCAD LT - ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKART

CAD4Geo LT - 2199,00 PLN+VAT

Obniż cenę o 10% kupując Zestaw CAD4Geo LT = ActCAD 2022 Standard + WMS2CAD + GoKart tańszy zakup od sumy cen pojedynczych składników zestawu

ActCAD 3D CAD BIM movies

Programy dla geodezji

Innowacyjne oprogramowanie CAD i sprzęt dla geodezji, systemów informacji geograficznej (GIS), projektowania, budownictwa i branż pokrewnych.


WMS2CAD
GeoVIEW
Kalibronek
TRANMAP