Format IFC | Formaty BIM - pliki ifc |

Co to jest plik IFC?


Oprogramowanie ActCAD BIM w wersjach 2020 i 2021 umożliwia obsługę pilików formatu IFC. ActCAD umożliwia tym samym import plików IFC z oprogramowania klasy BIM do formatów natywnych programu tj. dwg i dxf.

Pliki IFC (ang. Industry Foundation Classes) jest jednym ze standardów wymiany danych BIM. Format IFC jest formatem otwartym w porównaniu do wielu innych formatów zamkniętych, na przykład: RVT (Autodesk Revit), PLN (ArchiCAD), VWX (Vectorworks), SKP (SketchUp), czy format DGN (Microstation). W odróżnieniu od podanych powyżej formatów plików BIM, format IFC nie należy do żadnego producenta czy konsorcjum.

IFC to otwarty format plików BIM, który umożliwia wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem BIM tworzonym przez różnych producentów, a oprogramowaniem CAD, w którym jest coraz częściej implementowany. Uniwersalność formatu pozwala na rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania CAD o funkcje oprogramowania klasy BIM. Umożliwia to również płynną migrację użytkowników oprogramowania CAD do rozwiązań BIM stosowanych coraz częściej w pracach projektowych.

ActCAD do obsługi plików IFC używa wiodących rozwiązań tworzonych przez konsorcjum Open Design Alliance. Biblioteki ODA są nieustannie rozwijane o nowe funkcje zaimplementowane w kolejnych standardach formatu IFC. ActCAD regularnie aktualizuje kolejne kompilacje oprogramowania ActCAD BIM o najnowsze wersje bibliotek ODA by umozliwic odczyt plików IFC i ich import do formatu DWG czy DXF.

ActCAD to oprogramowanie 2D i 3D CAD (ang. Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania) służące do otwierania, przeglądania, modyfikacji i tworzenia od podstaw rysunków i dokumentacji projektowej. Dla oprogramowania ActCAD, implementacja formatu IFC jest ważnym krokiem do integracji rozwiązań CAD z filozofią BIM, umożliwiającym płynną adaptację nowych funkcji w klasycznych programach 2D i 3D CAD. Umożliwiający swobodny przepływ dokumentacji projektowej między  programami różnych producentów.
08 Jun 2021

Recent Comments

Bez komentarza

Trzeba lub Zarejestruj się aby dodać komentarz .