tRUECAD 2020 pREMIUM - nowa wersja serwisowa 91438

Aktualizacja z dnia: 28-czer-2019W dniu 28 czerwca 2019 wydano nową wersję serwisową zawierającą kolejne usprawnienia interfejsu oraz poprawki błędów. Wersja ta to TrueCAD 2020 Premium 91438. Lista wprowadzonych zmian dostępna jest poniżej:

TrueCAD 2020 Premium nowa wersja 91438 dziś wydana.

Ogólne wydanie serwisowe z wymienionymi poniżej ulepszeniami:

- Ulepszony motyw interfejsu użytkownika i ustawienia

- Naprawiono problemy z niektórymi poleceniami, takimi jak rozciąganie kreskowania, zaokrąglanie, przycinanie, wydłużanie itp.

- Zmieniono kolory LUW na biały w obszarze modelu 2D i RGB w obszarze modelu 3D

- Naprawiono niektóre problemy z instalacją i działaniem drukarki PDF

- Zmieniony program tworzenia nowych rysunków, dostosowany do nowej strony początkowej

- Dodano łącze do programu Nowe rysunki do strony początkowej, menu Plik, paska narzędzi Szybki dostęp itp.

- Naprawiono niektóre problemy z instalatorem TrueCAD

- Dodano nowe pliki pomocy z pełną rebrandingiem dla TrueCAD

- Zmieniono menu Szybki start TrueCAD z wieloma nowymi funkcjami

- Naprawiono niektóre problemy z przenoszeniem licencji -

- Naprawiono niektóre awarie z .NET

- Naprawiono niektóre problemy z systemem aktywacji licencji

- Naprawiono problem znikania obiektów z rysunku po poleceniu EDYCJA

- Naprawiono problem ORTHO i LWDISPLAY

- Naprawiono problem z wyświetlaniem błędu w trybie BEDYT po zmianie LUW

- Naprawiono problem zmiennej systemowej BLOCKEDITLOCK

- Naprawiono problem z ikoną bloku, która nie była aktualizowana po zmianach bloku

- Naprawiono problem z nieprawidłowymi monitami paska poleceń po zamknięciu edytora bloku

- Naprawiono problem z oknem wiadomości BCLOSE przed zapisaniem

- Naprawiono błąd BEDYT podczas podwójnego klikania bloków dynamicznych

- Zmieniono zachowanie kliknięcia myszą elementu paska stanu listy adnotacji

- Naprawiono problem awarii związany z anulowaniem okna dialogowego Filtr właściwości warstwy

- Naprawiono problem awarii podczas zmiany koloru za pomocą panelu właściwości

- Wprowadzono kilka ulepszeń w procesach kompilacji TrueCAD

- Naprawiono problem z domyślnym ekranem powitalnym po czyszczeniu rejestru TrueCAD

Nową wersję można pobrać ze strony pobierania.