tRUECAD 2020 pREMIUM - nowa wersja serwisowa 91441

Aktualizacja z dnia: 12-sier-2019W dniu 12 sierpnia 2019 wydano nową wersję serwisową zawierającą kolejne usprawnienia interfejsu oraz poprawki błędów. Wersja ta to TrueCAD 2020 Premium 91441. Lista wprowadzonych zmian dostępna jest poniżej:

Wypuściliśmy nową wersję 91441 dla TrueCAD 2020 Premium.

Poniżej znajduje się krótka lista poprawek i ulepszeń:

- Naprawiono problemy związane z niektórymi awariami podczas drukowania

- Naprawiono niektóre problemy z kolorem w nowym interfejsie użytkownika dla ciemnego motywu.

- Dodano do menu prawego przyciskiu myszy polecenia: Szybkie Grupy i Rozgrupowanie.

- Zmodyfikowano kilka ikon interfejsu dla lepszej widoczności motywu ciemnego.

- Inne drobne poprawki.

Nowe wersje są dostępne do pobrania ze strony pobierania. Obecni klienci mogą użyć polecenia Sprawdź dostępność aktualizacji, aby automatycznie pobrać najnowszą poprawkę.